ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Εγγραφείτε εδώ
0
Καλάθι αγορών
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.
 • Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

 • Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου

  1. Όροι χρήσης 3ΜΕ SIGN ΕΠΕ

  Ιδιοκτήτρια και φορέας εκμετάλλευσης αυτής της ιστοσελίδας είναι η εταιρία με την επωνυμία «3ΜΕ SIGN ΕΠΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ - ΘΕΡΜΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ» και διακριτικό τίτλο «3ΜΕ SIGN ΕΠΕ.» (εφεξής η Εταιρία)Η έδρα μας βρίσκεται στη Γ. Τσόντου 27-29, 54627 Θεσσαλονίκη, για οποιαδήποτε ερώτηση, απορία, ή διευκρίνιση σχετικά με του όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης ή για σχόλια σχετικά με την ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας με οποιοδήποτε από τους παρακάτω τρόπους επικοινωνίας:

  Ταχυδρομικά στη Διεύθυνση: Γ. Τσόντου 27-29, 54627 Θεσσαλονίκη

  Τηλεφωνικά στον αριθμό τηλεφώνου: 2310 524360-1

  Με ηλεκτρονική αλληλογραφία στο email: info@3me.gr

  Ταχυδρομικά στη Διεύθυνση: Καλλιρρόης 184-186 & Δημοφώντος 157-159 ΤΚ 118 52, Άνω Πετράλωνα

  Τηλεφωνικά στον αριθμό τηλεφώνου: 210 34 17 280-2

  Με ηλεκτρονική αλληλογραφία στο email: sales@3me.gr

  Πριν γίνει χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι χρήστες/επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν και να συμμορφωθούν με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις που διέπουν την χρήση της ιστοσελίδας μας, και του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, οι οποίοι δεσμεύον κάθε επισκέπτη και χρήστη αυτών. (Ο χρήστης ή επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου αποδέχεται αυτόματα τους παρόντες όρους εφόσον επιλέξει να γίνει μέλος αυτού). Η χρήση των υπηρεσιών που προσφέρουμε μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων από τον χρήστη ή επισκέπτη. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης ή επισκέπτης διαφωνεί με του Όρους αυτούς, καλείται να μην κάνει χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για την χρήση της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Κάθε είδους αλλαγή, τροποποίηση, προσθήκη ή διαγραφή στους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί με κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως δε με την θέση καινούριων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα. Χρήση της ιστοσελίδας ή των παρεχόμενων υπηρεσιών από το ηλεκτρονικό κατάστημα μετά την πραγματοποίηση οιασδήποτε ως άνω αλλαγής ή τροποποίησης, θεωρείται αποδοχή εκ μέρους του χρήστη ή του επισκέπτη του συνόλου των αλλαγών.

  Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει, διακόψει ή τροποποιήσει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του χρήστη ή επισκέπτη.

  1.1. ΓΕΝΙΚΑ

  Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που δεν παρεμποδίζεται η χρήση του από τρίτους, ο δε επισκέπτης ή χρήστης υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία στον δικτυακό τόπο ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών από την εταιρία μέσω αυτού. Ο παρών δικτυακός τόπος και οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Δεν επιτρέπεται η χρήση ή σύναψη συναλλαγών από ανηλίκους.

  Η 3ΜΕ SIGN ΕΠΕ προσπαθεί να συντηρεί και να εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου και του περιεχομένου του. Η εταιρία δικαιούται ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση να αναστέλλει ή να διακόπτει πρόσκαιρα ή και μόνιμα την λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου. Περαιτέρω η διακοπή, αναστολή ή παρεμπόδιση λειτουργίας του παρόντος δικτυακού τόπου μπορεί να ανάγεται σε αιτίες που διαφεύγουν τον έλεγχο ή την βούληση της 3ΜΕ SIGN ΕΠΕ.

  Η εταιρία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διασφαλίσει την ακρίβεια, πληρότητα, εγκυρότητα και σαφήνεια των πληροφοριών και του εν γένει περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου. Η εταιρία όμως δεν εγγυάται ούτε ευθύνεται έναντι του χρήστη ή του επισκέπτη για την ασφάλεια και το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου. Ο χρήστης ή επισκέπτης του παρόντος δικτυακού τόπου αποδέχεται την αδυναμία της 3ΜΕ SIGN ΕΠΕ να ελέγξει το σύνολο του περιεχομένου του και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού. Επιπλέον, η εταιρία δεν εγγυάται ότι η χρήση από χρήστες ή επισκέπτες του δικτυακού τόπου πληροφοριών, στοιχείων ή υλικών που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενό του, δεν προσβάλλουν δικαιώματα τρίτων.

  1.2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

  Ο χρήστης ή επισκέπτης που δεν εμπιστεύεται την εταιρία καλείται να μην χρησιμοποιεί ή να μην επισκέπτεται το παρόντα δικτυακό τόπο ή των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού. Ακόμη ο χρήστης ή επισκέπτης καλείται να χρησιμοποιεί λογισμικό προστασίας από ιούς (antivirus) και κακόβουλο λογισμικό (malware) τα οποία και θα πρέπει να είναι ενημερωμένα στις πιο πρόσφατες εκδόσεις τους. Η εταιρία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη, σε καμία περίπτωση, προς οιονδήποτε, για κάθε είδους άμεση, έμμεση, ειδική ή παρεπόμενη ζημία από τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ή οιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής εργασιών, απώλειας προγραμμάτων ή άλλων δεδομένων από το πληροφοριακό σύστημα του χρήστη ή επισκέπτη, χωρίς περιορισμούς ακόμη και αν μας έχει γνωστοποιηθεί ρητά η πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την χρήση ή την επίσκεψη, ο χρήστης ή επισκέπτης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στις αντίστοιχες σελίδες οι οποίες φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Παραπομπές του χρήστη ή επισκέπτη προς άλλες ιστοσελίδες παρέχονται μόνο προς διευκόλυνση των χρηστών και επισκεπτών, ως εκ τούτου σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι η 3ΜΕ SIGN ΕΠΕ ενστερνίζεται ή αποδέχεται ή αναλαμβάνει οιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των σελίδων στις οποίες παραπέμπει ή συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο.

  Η εταιρία δεν ευθύνεται για ζημιές από τη χρήση προϊόντων που παραγγέλθηκαν και οφείλονται σε λανθασμένη επιλογή εκ μέρους του χρήστη, απρόσεκτη ή λανθασμένη χρήση του προϊόντος, (ή σε υπαιτιότητα του κατασκευαστή) όπως πλημμελή κατασκευή, ελλιπείς πληροφορίες ή οδηγίες των χαρακτηριστικών και του τρόπου χρήσεως των προϊόντων, ποιότητα κατασκευής, ασφάλεια υλικών και πραγματικά ελαττώματα.

  Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, η ευθύνη μας περιορίζεται στην υποχρέωση αντικατάστασης αυτού, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής προϊόντων. Η Baxevanidis αε δεν ευθύνεται για ελλείψεις στη διαθεσιμότητα των προϊόντων από λόγους ανωτέρας βίας, καιρικών φαινομένων, πυρκαγιά, απεργίες προμηθευτών και γενικά από κάθε αιτία μη δυνάμενη να αποδοθεί, άμεσα ή έμμεσα σε υπαιτιότητα της 3ΜΕ SIGN ΕΠΕ. Η 3ΜΕ SIGN ΕΠΕ δεν ευθύνεται για τυχόν προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία παροχής υπηρεσιών της και για καθυστερήσεις στην αποδοχή και εκτέλεση των παραγγελιών και παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων από λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητά της, όπως ενδεικτικά, λόγους ανωτέρας βίας, ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, κατάσταση ανάγκης, απεργίες, πυρκαγιά, δυσλειτουργίες των συνεργαζόμενων εταιριών ταχυμεταφορών, τυχαία χειροτέρευση ή καταστροφή των προϊόντων πριν την παράδοση στον πελάτη και μετά την παράδοσή τους προς αποστολή, παράνομες παρεμβάσεις του αντισυμβαλλόμενου ή τρίτου, δυσλειτουργία του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών (Τράπεζα) ή του τερματικού εξοπλισμού του χρήστη, εσφαλμένη παροχή στοιχείων εκ μέρους του χρήστη και γενικά για κάθε περιστατικό που εμποδίζει την ομαλή εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων. Η ευθύνη της εταιρίας περιορίζεται στις εκ της συμβάσεως με τον καταναλωτή ανειλημμένες υποχρεώσεις της και θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα σε αυτές. Η εταιρία δεν ευθύνεται για κακή κατάσταση των παραδιδόμενων προϊόντων εφόσον λήφθηκαν όλα τα προληπτικά μέτρα που όφειλε να λάβει. Το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (πχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις κλπ) τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτού του δικτυακού τόπου «ως ακριβώς έχουν» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιονδήποτε τρόπο. Επίσης η εταιρία δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου και η ποιότητα των παρεχόμενων μέσω αυτού υπηρεσιών θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες, απαιτήσεις και προσδοκίες του χρήστη ή επισκέπτη του. Οποιεσδήποτε άμεσες, επιγενόμενες, παρεπόμενες, έμμεσες ή αποθετικές ζημίες προκύψουν από την πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο ή τη χρήση αυτού, δεν δημιουργούν ευθύνη για τη 3ΜΕ SIGN ΕΠΕ, τα στελέχη, υπαλλήλους ή συνεργάτες της. Η 3ΜΕ SIGN ΕΠΕ σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής (αστικής ή ποινικής) φύσεως, ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική, ή αποθετική) η οποία συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ, η οποία προκύπτει για χρήστη ή επισκέπτη του παρόντος δικτυακού τόπου ή για τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με την λειτουργία ή μη ή/ και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή / και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή πληροφοριών που διατίθενται μέσω αυτού ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα, υπηρεσίες ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

  Ακόμη η 3ΜΕ SIGN ΕΠΕ δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ζημία ή βλάβη ή μόλυνση από ηλεκτρονικούς ιούς ή και άλλα κακόβουλα λογισμικά, σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλη ηλεκτρονική συσκευή που χρησιμοποιηθεί από χρήστη ή επισκέπτη για πρόσβασή του στον παρόντα δικτυακό τόπο, ούτε ευθύνεται για ζημία αναγόμενη, άμεσα ή έμμεσα, σε αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση λειτουργίας, διακοπή επικοινωνίας, κλπ. Ο παρών δικτυακός τόπος, προκειμένου να διευκολύνει τους χρήστες και τους επισκέπτες του, μπορεί να παρέχει σύνδεση μεταξύ άλλων «συνδέσμων» ή διαφημιστικών banners, με ιστοσελίδες ή δικτυακούς τόπους τρίτων, για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την πολιτική ασφαλείας, την πληρότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ή τους όρους χρήσης αυτών, η 3ΜΕ SIGN ΕΠΕ δεν μπορεί να εγγυηθεί ούτε φέρει ευθύνη. Η σύνδεση με αυτούς του δικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη ή επισκέπτη. Οι ως άνω τρίτοι, πάροχοι των εν λόγω δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων, έχουν την πλήρη –αστική και ποινική – ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων τους, αποκλειομένης κάθε ευθύνης της εταιρίας. Παρά το γεγονός ότι ο χρήστης ή επισκέπτης του παρόντος δικτυακού τόπου αποδέχεται ότι η εταιρία ούτε υποχρεούται ούτε δύναται να ελέγξει την ασφάλεια και το περιεχόμενο τόσο των δικτυακών τόπο και ιστοσελίδων όσο και των υπηρεσιών τρίτων, στις οποίες έχει πρόσβαση, εντούτοις δικαιούται οποτεδήποτε να αφαιρεί ή να τροποποιεί ή να διακόπτει οποιαδήποτε υπηρεσία τρίτου ή σύνδεση με δικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες τρίτου, εάν κατά την κρίση της απειλείται ή παραβιάζεται ο νόμοι ή οι παρόντες όροι.

  Περαιτέρω ο χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι επισκεπτόμενος τις σελίδες περιεχομένου και χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της 3ΜΕ SIGN ΕΠΕ, είναι πιθανό να εκτεθεί σε περιεχόμενο απρεπές, ενοχλητικό, προσβλητικό, ανήθικο, χυδαίο, παραπλανητικό, παράνομο κλπ. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη η 3ΜΕ SIGN ΕΠΕ για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά που τυχόν υποστούν οι χρήστες της, λόγω της έκθεσής τους σε τέτοιου είδους περιεχόμενο.

  Οι χρήστες επισκέπτονται τις σελίδες περιεχομένου και υπηρεσιών με αποκλειστικά δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη. Επιπλέον η Baxevanidis αε συνιστά στους χρήστες της να προβαίνουν στη διασταύρωση των παρεχόμενων πληροφοριών. Η Baxevanidis αε ουδεμία εγγύηση παρέχει ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και το περιεχόμενο θα παρέχονται χωρίς διακοπή ή χωρίς σφάλματα.

  1.3 ΕΥΘΥΝΗ- ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

  Αξιώσεις για αποζημίωση ή χρηματική ικανοποίηση πάσης φύσεως και νομικής βάσης, αποκλείονται. Επιπλέον αποκλείεται κάθε αξίωση αποζημίωσης ή χρηματικής ικανοποίησης πάσης φύσεως και νομικής βάσης σε περίπτωση συνδρομής λόγου ανωτέρας βίας.
  Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει και η οποία πηγάζει από τη συμβατική σχέση μεταξύ της εταιρίας και του πελάτη, αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα καθ΄ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
  Σε περίπτωση ακύρωσης ή μη εφαρμογής κάποιου όρου της παρούσας συμφωνίας, οι λοιποί όροι παραμένουν έγκυροι και σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.